Rozwój dziecka jest jak rzeka.

Zdarza się, że płynie równym, harmonijnym nurtem.

Ale co robić, gdy pojawiają meandry, progi i wodospady?

Trzeba mieć pewność, że łódź, którą dziecko przeprawia się przez rzekę rozwoju jest bezpieczna, sterowna i dowiezie małego człowieka do celu.

Jak CANOE.

 

Czym jest CANOE?

Projektem, który jest wynikiem wiedzy, doświadczenia i wieloletniej pracy terapeutycznej z małymi dziećmi, efektem wnikliwej obserwacji problemów i definiowania ich potrzeb rozwojowych. Klocki CANOE powstały, by stymulować prawidłowy rozwój dziecka oraz wyrównywać deficyty rozwojowe. By pomóc dziecku wejść z jak najlepszym potencjałem w okres szkolny. Ale przede wszystkim są ciekawą zabawą, która wciąga dziecko swoją formą, prostymi, ale interesującymi zasadami, pozwalając w przyjemny i naturalny sposób ćwiczyć sprawność wielu ważnych funkcji potrzebnych do nauki języka mówionego i czytanego oraz analitycznych strategii rozwiązywania zadań.

 

Czemu lewa półkula „usypia” i dlaczego trzeba ją obudzić?

Lewa półkula mózgu odpowiada za rozwój języka, również czytanego (czytanie ze zrozumieniem), myślenie analityczne, planowanie ruchowe i wiele innych istotnych dla prawidłowego rozwoju dziecka funkcji. Usypia ją zbyt duża dawka stymulacji prawopółkulowych, którymi otoczone są obecnie dzieci - bitów obrazowych: telewizja, reklama, komputery, nadmiernie ilustrowane książeczki, ale też zła dieta, bogata w gluten i cukry, brak ruchu oraz mikrouszkodzenia. Aby kolejne etapy rozwoju następowały w sposób prawidłowy, harmonijny i pełny, trzeba lewą półkulę „obudzić”, stymulując ją w odpowiedni i odpowiedzialny sposób. Między innymi dla takich potrzeb powstały klocki CANOE.

 

Dla kogo są edukacyjne klocki CANOE?

Obecnie duża cześć populacji dzieci ma mniejsze lub większe kłopoty rozwojowe, zwłaszcza w obrębie języka, koncentracji uwagi, pamięci, myślenia koncepcyjnego i precyzyjnego ruchu. A przecież te kompetencje są niezbędne do sprawnego uczenia się na poziomie szkoły. Jest też grupa dzieci, którą możemy zaliczyć do grupy ryzyka oraz taka, która posiada różnorakie deficyty rozwojowe. Klocki CANOE zostały pomyślane, zaprojektowane i wykonane tak, żeby zaspokajać potrzeby wszystkich dzieci.

 

Klocki CANOE u dzieci zdrowych

  • rozwijają myślenie przestrzenne, wyobraźnię, ćwiczą koncentrację uwagi
  • trenują naśladowanie, odwzorowywanie i planowanie działania
  • silnie stymulują zmysł wzroku, wydłużają czas koncentracji
  • rozwijają niezbędne funkcje i kompetencje, potrzebne do późniejszej nauki czytania, pisania, liczenia

 

Klocki CANOE u dzieci z grupy ryzyka

  • wykazują funkcję prewencyjną – zapewniają wczesną stymulację, która zapobiega rozwojowi lub utrwalania się patologicznych wzorców myślenia, np. u dzieci zagrożonych dysleksją

 

Klocki CANOE u dzieci z deficytami rozwojowymi

Wyrównują takie deficyty, jak:

  • zaburzenia percepcji wzrokowej (wspomagają procesy spostrzegania)
  • zaburzenia w obszarze naśladowania, liczne u dzieci z autyzmem, zespołem wad wrodzonych, zespołach genetycznych np. Zespołem Downa
  • zaburzenia planowania ruchowego i organizacji przestrzeni
  • zaburzenia przetwarzania linearnego i sekwencyjnego
  • zaburzenia koncentracji uwagi (wspomagają współpracę prawej i lewej półkuli mózgu)

 

Dlaczego edukacyjne klocki CANOE są tak entuzjastycznie przyjmowane przez dzieci?

Bo są inne niż wszystkie! Nie ma na rynku podobnych klocków, które zarazem pełniłyby tak ważne funkcje edukacyjno-rozwojowe. Klocki się po prostu podobają dzieciom – starannie, estetycznie wykonane z drewna są prawdziwą przyjemnością dla oka i dla dłoni. Niespotykana forma i ciekawa formuła zabawy fascynuje dzieci. Wykorzystując ten efekt nowości i oryginalności łatwiej możemy zainteresować maluchy zabawą, dłużej ją kontynuować, i mieć pewność, że dziecko chętniej do niej powróci. Dodatkowo użyte w układance kontrastowe kolory i geometryczne wzory silnie stymulują zmysł wzroku, wydłużając czas koncentracji.