Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne
1. Produkty oferowane za pośrednictwem strony www.oliwka.edu.pl sprzedawane są i dostarczane na terenie Polski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez:
Integracja Plus Izabela Spychał, ul. Śpiewaków 4, 60-638 Poznań

2. Wyłącznie na życzenie Klienta na sprzedane produkty wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi podanymi przez zamawiającego.


Składanie zamówienia
3. Wysyłając zamówienie za pośrednictwem formularza 'koszyk' Klient składa ofertę. Cofnięcie oferty może nastąpić do momentu wysłania przez firmę Integracja Plus paczki z zamówionymi towarami na adres podany przez Klienta. Złożenie oferty oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem.


4. Firma Integracja Plus dokłada najwyższej staranności, by prezentowane na stronie www.oliwka.edu.pl towary były dostępne natychmiast po złożeniu przez Klienta zamówienia. W razie zaistnienia konieczności sprowadzenia zamówionych artykułów bądź ich chwilowej niedostępności przedstawiciel Integracji Plus niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Klientowi w takim wypadku przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.


5. W przypadku płatności za produkty zamówione za pośrednictwem serwisu internetowego www.oliwka.edu.pl przelewem na konto bankowe, wpłaty dokonać należy na następujące konto:
Idea Bank SA
07 1950 0001 2006 2387 3815 0002
Izabela Spychał
ul. Lazurowa 16 m. 117
60-655 Poznań


Dostarczenie zamówienia
6. Po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty (jej kwota widoczna jest w koszyku) zamówione produkty w przeciągu 5 dni roboczych wysyłane są kurierem lub Pocztą Polską do zamawiającego pod podany przez niego adres. Mogą też być odebrane osobiście w siedzibie Integracji Plus – 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 4 po uprzednim ustaleniu pory odbioru zamówienia.


7. W przypadku opóźnień w dostarczeniu paczki z zamówieniem, prosimy się skontaktować z przedstawicielem Integracji Plus celem wyjaśnienia przyczyn opóźnienia.


8. Po otrzymaniu paczki Klient obowiązany jest dokonać jej otwarcia i sprawdzenia czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub jej zawartości należy spisać stosowny protokół, który powinien zostać podpisany przez kuriera.


9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub zawartości, powstałych w transporcie, protokół, o którym mowa w pkt. 8, Klient niezwłocznie prześle do firmy Integracja Plus, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Poczty Polskiej.


10. W przypadku zawierania umowy na odległość, poza lokalem Integracji Plus, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów w terminie 14 dni od dnia ich wydania.


Dane osobowe
11. Podane przez Państwa dane osobowe użyte będą wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Nie będą one rozpowszechniane i przetwarzane w żaden sposób niezwiązany z umową zawieraną za pośrednictwem Sklepu Oliwka na www.oliwka.edu.pl. Użytkownikowi Sklepu Oliwka na www.oliwka.edu.pl przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem oraz korzystanie ze Sklepu Oliwka na www.oliwka.edu.pl.